Zarządzenie ws. określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Redaktor
Katarzyna Krytowska
Data utworzenia
21 października 2021
13:47
Data modyfikacji
7 grudnia 2021
10:32