Szukaj

Struktura organizacyjna

I. Kolegium Nauk Technicznych

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Energetyki

  1. Laboratorium Elektrotechniki i Energetyki
  2. Laboratorium Zagrożeń Fizycznych
  3. Laboratorium Zagrożeń Chemicznych
  4. Laboratorium Metrologii
  5. Laboratorium Automatyki i Robotyki
  6. Laboratorium Materiałoznawstwa
  7. Laboratorium Komputerowe

II. Kolegium Nauk Społecznych

 1. Katedra Nauk Społecznych
  • Zakład Psychologii i Ekspertyz Sądowych
  • Laboratorium Informatyki Śledczej
  • Laboratorium Badań Poligraficznych
  • Laboratorium Kryminalistyki
 1. Katedra Zarządzania i Jakości
  • Studio Audiowizualne

III. Kolegium Filologii

  • Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych

IV. Jednostki ogólnouczelniane

 1. Biblioteka
 2. Wydawnictwo
 3. Studium e-learningu
 4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 5. Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością
  • Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
  • Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
  • Specjalista ds. dostępności

V. Organizacje studenckie

 1. Samorząd Studencki
 2. Klub Uczelniany AZS WSZOP
 3. Koła Naukowe
 4. Stowarzyszenie Absolwentów WSZOP.