Struktura organizacyjna

I. Kolegium Nauk Technicznych

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Energetyki

  1. Zespół Laboratoriów Zagrożeń w Środowisku
   • Laboratorium Elektrotechniki i Zagrożeń Elektrycznych
   • Laboratorium Zagrożeń Fizycznych
   • Laboratorium Zagrożeń Chemicznych
   • Laboratorium Metrologii
  2. Laboratorium Automatyki i Robotyki
  3. Laboratorium Materiałoznawstwa
  4. Laboratorium Energetyki
  5. Laboratorium Komputerowe

II. Kolegium Nauk Społecznych

 1. Katedra Nauk Społecznych
  • Zakład Psychologii i Ekspertyz Sądowych
  • Laboratorium Informatyki Śledczej
  • Laboratorium Badań Poligraficznych
  • Laboratorium Kryminalistyki
 1. Katedra Zarządzania i Jakości
  • Studio Audiowizualne

III. Kolegium Filologii

  • Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych

IV. Studium e-learningu

V. Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością

 1. Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością
 2. Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
 3. Specjalista ds. dostępności.

VI. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

VII. Inne jednostki związane z działalnością Uczelni

 1. Biblioteka
 2. Wydawnictwo
 3. Organizacje studenckie
  • Samorząd Studencki
  • Klub Uczelniany AZS WSZOP
  • Koła Naukowe
  • Stowarzyszenie Absolwentów WSZOP.