Szukaj

Władze

Rektor

prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

@: bmochnacki@wszop.edu.pl

Prorektor

dr Anna Sikorska

@: asikorska@wszop.edu.pl

Kanclerz

Małgorzata Sikorska

@: msikorska@wszop.edu.pl

Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych

dr inż. Aneta Siwczyk

@: asiwczyk@wszop.edu.pl

Dyrektor ds. studenckich Kolegium Nauk Technicznych

dr inż. Witold Krieser

@: wkrieser@wszop.edu.pl

Dyrektor Kolegium Filologii

dr Elżbieta Krawczyk

@: ekrawczyk@wszop.edu.pl

Uczelniany koordynator procesu dyplomowania

dr inż. Maciej Puchała

@: mpuchala@wszop.edu.pl

Rzecznik prasowy

dr Jacek Skorus

@: jskorus@wszop.edu.pl