Projekty unijne - zakończone

I.

Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.01.00-00-S363/15

Okres realizacji projektu: 1 marca 2017 r. – 28 lutego 2019 r.

Cel projektu:

wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów ostatnich dwóch semestrów na kierunkach: Filologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie.

Adresaci: studenci WSZOP.

Wartość dofinansowania : 1 452 881,52 zł
Całkowita wartość projektu : 1 497 816,00 zł

II.

Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.01.00-00-B002/15

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 28 lutego 2019 r.

Cel projektu:

podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier WSZOP wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Adresaci: studenci WSZOP oraz pracownicy ABK WSZOP.

Wartość dofinansowania: 423 223,12 zł
Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

III.

WSZOP – rozwój ze znakiem jakości (POKL)
POKL.04.03.00-00-231/12

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 31 sierpnia 2013 r.

Cel projektu:

 • rozszerzenie oferty kształcenia WSZOP w zakresie studiów podyplomowych:
  • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
  • Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
 • zorganizowanie staży i szkoleń dla kadry akademickiej WSZOP

Adresaci: kandydaci na studia podyplomowe we WSZOP; kadra akademicka WSZOP.

Wartość dofinansowania: 1 143 995,82 zł
Całkowita wartość projektu:  1 163 940,65 zł 

IV.

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe (dwie edycje) (POKL)
POKL.02.03.04-00-014/12

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2012 r. – 30 czerwca 2014 r.

Cel projektu:

poprawa jakości zarządzania w sektorze ochrony zdrowia przez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia, organizacji.

Adresaci: kadra zarządzająca w podmiotach leczniczych.

Wartość dofinansowania: 439 531, 60 zł
Całkowita wartość projektu:  439 531, 60 zł

V.

Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu (RPO WSL)”
WNP-RPSL.01.03.00-00-034/11

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2010 r. – 30 czerwca 2014 r.

Cel projektu:

 • zakup środków trwałych na utworzenie i uposażenie laboratoriów
 • wdrażanie osiągnięć nauk technicznych w gospodarce

Adresaci: podmioty i instytucje zainteresowane wykorzystywaniem badań naukowych na potrzeby gospodarki regionu.

Wartość dofinansowania: 421 271,99 zł
Całkowita wartość projektu: 1053 179,96 zł

VI.

Wdrożenie strategii rozwoju w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach (POKL)
POKL.04.01.01-00-265/09

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 r. – 30 czerwca 2021 r.

Cel projektu:

 • utworzenie kierunku Filologia ze specjalnością Filologia angielska
 • utworzenie specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia (we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13)
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki
 • organizacja przez Akademickie Biuro Karier cyklu szkoleń dla studentów WSZOP oraz targów pracy

Adresaci: kandydaci na studia we WSZOP; studenci WSZOP

Wartość dofinansowania: 2 790 285,00 zł
Całkowita wartość projektu: 2 996 810,00 zł