Szukaj

Projekty unijne - aktualne

I.

Zielona energia – perspektywą rozwoju WSZOP
FERS.01.05-IP.080064/23

Okres realizacji projektu: 1 marca 2024 r. – 31 marca 2027 r.

Cel projektu:
specjalistyczne przygotowanie kadr inżynierskich i magisterskich na potrzeby rynku wywołane transformacją energetyczną i wprowadzeniem zielonej gospodarki poprzez:

  • opracowanie programów specjalności na studiach: Energetyka – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia I st. oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – PRZEMYSŁOWE INSTALACJE OZE studia II st. w odpowiedzi na potrzeby branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego (energetyka, zielona gospodarka)
  • utworzenie Laboratorium OZE
  • utworzenie Pracowni Komputerowej OZE
  • promocja i popularyzacja zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w proces kształcenia
  • rozwój kompetencji studentów w obszarze problematyki niezależności energetycznej i energii odnawialnej pożądanych dla nowoczesnej gospodarki 4,0.

Adresaci:

  • studenci studiów inżynierskich kierunku Energetyka o specjalności OZE
  • studenci studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności Przemysłowe Instalacje OZE
  • nauczyciele akademiccy prowadzący i wspierający proces kształcenia na kierunku Energetyka i ZIP (OZE i PI OZE)

Wartość dofinansowania: 1 969 488,33 zł
Całkowita wartość projektu: 2 030 400,40 zł