Projekty unijne - aktualne

I.

Sprawna uczelnia – sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach
POWR.03.05.00-00-A109/19

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Cel projektu:

  • wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI
  • wsparcie obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami: zmiany w strukturze Uczelni, wzmocnienie Centrum Osób z Niepełnosprawnościami, wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynków Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej WSZOP, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Adresaci: studenci WSZOP i kandydaci na studia we WSZOP z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kadra dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Wartość dofinansowania: 850 960,78 zł
Całkowita wartość projektu: 877 281,25 zł

II.

Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.05.00-00-ZR64/18

Okres realizacji projektu: 1 marca 2019 r. – 28 lutego 2023 r.

Cel projektu:

złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych oraz doświadczenia praktycznego, w wyniku:

  • opracowania programu nowej specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i realizacji zajęć we współpracy z pracodawcami
  • organizacji wizyt studyjnych realizowanych u pracodawców oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków, realizowanych na kierunkach Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • realizacji dla studentów certyfikowanych szkoleń, kształtujących kwalifikacje zawodowe

Adresaci: studenci WSZOP.

Wartość dofinansowania: 1 205 053,40 zł
Całkowita wartość projektu: 1 242 323,40 zł

III.

Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
POWR.03.05.00-00-Z047/17

Okres realizacji projektu: 1 października 2018 r. – 29 września 2022 r.

Cel projektu:

  • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności w tym stworzenie dwóch nowych specjalności: Migracje w aspekcie bezpieczeństwa oraz Europejski menadżer BHP
  • podnoszenie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym realizacja certyfikowanych szkoleń oraz warsztatów prowadzących do nabycia kompetencji, realizacja wizyt studyjnych, zadań w formie projektowej
  • podnoszenie kompetencji kadr uczelni w zakresie umiejętności: dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją i umiejętności prezentacyjnych, w tym realizacja szkoleń i warsztatów prowadzących do podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej
  • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią – aktualizacja licencji oraz zakup dodatkowych modułów do systemu ProAkademia, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w tym przeprowadzenie badań rynku pracy w regionie pod kątem zapotrzebowania na kadry inżynierskie oraz zarządzające
  • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych we WSZOP

Adresaci: studenci WSZOP; kadra kierownicza, dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Wartość dofinansowania: 5 037 346,78 zł
Całkowita wartość projektu: 5 193 141,02 zł

IV.

Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka
POWR.03.01.00-00-DU55/18

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 31 marca 2022 r.

Cel projektu:

złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów Energetyka i Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej (oczekiwanej przez pracodawców) poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców (staże zawodowe).

Adresaci: studenci WSZOP.

Wartość dofinansowania: 2 774 010,89 zł
Całkowita wartość projektu: 2 859 805,05 zł