Zarządzenie ws. określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
6 września 2021
14:18
Data modyfikacji
9 września 2021
08:54