Zarządzenie ws. składu Zespołu ds. metodyki kształcenia w formie e-learningu oraz wyznaczenia administratorów Platformy Edukacji Zdalnej WSZOP, Platformy ClickMeeting oraz Platformy Teams

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
7 września 2021
08:09
Data modyfikacji
9 września 2021
08:58