Zarządzenie ws. określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne, zapomogę i stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
6 września 2021
12:51
Data modyfikacji
9 września 2021
09:06