Zarządzenie ws. określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
6 września 2021
14:23
Data modyfikacji
9 września 2021
09:32