Zarządzenie ws. określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
7 września 2021
08:56
Data modyfikacji
9 września 2021
09:19