Zarządzenie ws. składu Zespołu ds. metodyki kształcenia w formie e-learningu oraz wyznaczenia administratorów Platformy Edukacji Zdalnej WSZOP i Platformy ClickMeeting

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
6 września 2021
14:23
Data modyfikacji
9 września 2021
09:19