Uchwała Senatu WSZOP w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
17 lipca 2021
15:54
Data modyfikacji
9 września 2021
10:37