Uchwała ws. zmiany kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku Zarządzanie – studia pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
6 września 2021
12:50
Data modyfikacji
9 września 2021
11:42