Uchwała ws. ustalenia zmian do programu studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
4 września 2021
08:55
Data modyfikacji
9 września 2021
11:42