Uchwała ws. zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunków Zarządzanie – studia I i II st., profil praktyczny, Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia I i II st., profil praktyczny oraz Filologia angielska – studia I st., profil praktyczny

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
4 września 2021
10:23
Data modyfikacji
9 września 2021
11:33