Uchwała ws. zatwierdzenia zarządzenia Rektora WSZOP w zakresie obniżenia wymiaru praktyk zawodowych w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z pandemią COVID-19

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
4 września 2021
08:46
Data modyfikacji
9 września 2021
11:08