Uchwała ws. ustalenia programów studiów dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Redaktor
Katarzyna Krytowska
Data utworzenia
8 września 2021
12:51
Data modyfikacji
16 września 2021
10:21