Uchwała ws. zatwierdzenia zmian w opisie efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki - zmieniająca

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
4 września 2021
08:54
Data modyfikacji
9 września 2021
12:27