Uchwała ws. określenia liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
4 września 2021
09:45
Data modyfikacji
10 września 2021
14:40