Uchwała ws. zatwierdzenia programu studiów, w tym efektów uczenia się na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji profil praktyczny, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
8 września 2021
09:08
Data modyfikacji
23 września 2021
10:55