Uchwała ws. utworzenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, specjalności resocjalizacja penitencjarna

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
4 września 2021
09:22
Data modyfikacji
10 września 2021
15:51