Uchwała ws. wprowadzenia zmian do programu studiów na kierunku Zarządzanie, profil praktyczny, studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Redaktor
Dagmara Adamczyk
Data utworzenia
8 września 2021
09:04
Data modyfikacji
23 września 2021
10:57